Menu

 • Zbiórka rzeczy dla dzieci ze Stargardzkiego Domu Dziecka

  Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim dzieciom oraz rodzicom za zaangażowanie w zbiórkę rzeczy dla dzieci ze Stargardkiego Domu Dziecka. Udało się zebrać bardzo wiele. Wszystko zostało przekazane Pani Dyrektor, która była ogromnie wdzięczna. Dziękujemy, że mimo trudnej sytuacji, w której przyszło nam funkcjonować nie pozostaliście obojętni i mogliśmy na Was liczyć.

 • Zmiany na egzaminie ósmoklasisty

  16 grudnia zostało podpisane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku.

  Zmiany w egzaminie ósmoklasisty - informacje

   

 • Zmiany w kalendarzu roku szkolnego

  Szanowni Państwo,

  w związku z nowym terminem ferii zimowych dokonaliśmy zmian w kalendarzu roku szkolnego.

  Prosimy o zapoznanie się z proponowanymi zmianami. Aneks znajduje się na samym dole strony.

  --> Kalendarz roku szkolnego <--

  Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych - do 21 grudnia 2020r.

  Wystawienie ocen śródrocznych - do 25 stycznia 2021r.

  Przerwa świąteczna - 23 grudnia 2020r. - 1 stycznia 2021r.

  Ferie zimowe - 4 stycznia 2021r. - 17 stycznia 2021r.

   

   

 • STOP Hejtowi!

  STOP Hejtowi!

  Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie przesyła link do filmiku dotyczącego hejtu. Prosimy rodziców oraz uczniów o zapoznanie się z nim

  Film dostępny jest również na stronie Fb stargardzkiej Policji.

  Film Stop Hejtowi

 • Zdalne nauczanie

  Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone jest zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII.

 • XX Dzień Papieski

  XX Dzień Papieski

  XX Dzień Papieski „Totus Tuus” XX z kolei Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”, w naszej szkole był świętowany wyjątkowo. W dniach 12-19 października na lekcjach religii uczniowie poszerzali swoją wiedzę na temat Jana Pawła II.

  Oglądali filmy, słuchali ulubionych utworów papieża, rozwiązywali zagadki, krzyżówki, quizy. Na szkolnym korytarzu pojawiła się gazetka tematyczna. Na zakończenie tygodnia z rąk uczniów klasy III i V,  poszybowały w niebo balony dla Jana Pawła II. Chętni uczniowie zarówno z młodszych jaki starszych klas wzięli udział w konkursie. Parce można podziwiać na wystawie. Werdykt nie był łatwy. Wyniki są następujące:

  W kategorii Laurka dla Jana Pawła II:

  1 miejsce: Nadia Maślona (kl. III) oraz Hanna Pilecka (kl.1)

  W kategorii Plakat o Janie Pawle II 

  1 miejsce: Łucja Rabiej (kl. II)

  W kategorii lapbook o Janie Pawle II  

  1 miejsce: Kajetan Włodarczyk (kl. VII) oraz Antonina Rembas (kl. VI)

  Wszystkie osoby biorące udział zostali nagrodzeni słodkościami oraz pamiątkowym dyplomem. 

  Serdecznie dziękujemy i gratulujemy!!!!

 • Nauka zdalna dla uczniów klas 0-III

  ZARZĄDZENIE NR 7/2020/2021

   

  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunowie

  im. Jana Brzechwy

  z dnia 2 listopada 2020 roku

   

  w sprawie zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kunowie

   

              Na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166, 1386) zarządzam, co następuje:

   

  §1. Ze względu na aktualną sytuacje epidemiologiczną zawieszam w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kunowie, za zgodą organu prowadzącego, w okresie do 03.11.2020r. do 13.11.2020r. zajęcia dla uczniów oddziału przedszkolnego oraz klas I – III.

  § 2. W okresie zawieszenia zajęcia (dla grup wskazanych w § 1) będą odbywały się przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość.

  §3.Pracownicy administracji i obsługi będą wykonywali pracę zgodnie z poleceniem Dyrektora.

  § 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

                                                                                                                                             Dyrektor szkoły

                                                                                                                                             Mariusz Nosal

   

  Jednocześnie przesyłam link, w którym dowiecie się Państwo kto i na jakich zasadach może wnioskować o zasiłek opiekuńczy.

  Zasiłek opiekuńczy - informacja

   

   

 • Ważna informacja!

   Drodzy Rodzice,

  informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, ustala dzień             
  02 listopada 2020 roku, dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

  Jednocześnie informujemy, że szkoła zapewnia w tym dniu zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach od 7.30 do 17.00. Osoby zainteresowane możliwością skorzystania z tej formy opieki nad dzieckiem, proszone są o przekazanie informacji wychowawcom klas do dnia 30 października 2020 roku.

 • Zdalne nauczanie dla klas IV-VIII

  Informacja MEN


  Szanowni Państwo

  W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego włączającą cały kraj w tzw. "strefę czerwoną" uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wchodzą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Oddział przedszkolny i klasy I-III będą funkcjonowały bez zmian.

  Zajęcia zdalne będą odbywać się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

  Szczegółowe informacje zostaną przekazane przez dyrektora za pomocą dziennika elektronicznego Librus oraz platformy Classroom.

   

 • Wybory do Samorządu Uczniowskiego!

  Niezmiernie miło jest nam ogłosić, iż przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kunowie zostaje uczennica klasy V – Gabriela Kubicka, natomiast zastępcą uczeń klasy VIII Dawid Kobielski.

  Coroczną tradycja naszej szkoły są wybory do Samorządu Uczniowskiego. W tym roku również odbyła się kampania wyborcza kandydatów. Na korytarzu szkolnym, pojawiło się wiele plakatów, ulotek z propozycjami programów. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie z klas III-VIII, oraz nauczyciele i pracownicy administracji.

  21 października 2020r. zebrano głosy. Spośród oddanych głosów największa ilość uzyskali:

  1. Gabriela Kubicka

  2.Kobielski Dawid
   

   W skład rady SU wchodzą:

  1. Krzemińska Hanna
  2. Nowocień Julia
  3. Marchlewicz Karol
  4. Wrzeszcz Krzysztof
  5. Kopaczewski Dominik
  6. Szymańska Agata
  7. Janeczek Jolanta

   

  Nad prawidłowym przebiegiem głosowania nadzór sprawowali opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

   

  Wszystkim serdecznie gratulujemy :-) 

 • Dzień Nauczyciela

  Dzień Nauczyciela

  Dyrektor, grono pedagogiczne oraz pracownicy szkoły skladają serdeczne podziękowania Radzie Rodziców za pamięć, życzenia i słodki poczęstunek, który przygotowali z okazji Dnia Nauczyciela. Szczególne podziękowania składamy Pani Magdalenie Panek za wykonanie pięknego i smacznego tortu. Dziękujemy za docenienie naszej pracy!

 • Zajęcia szkoleniowe

  Zajęcia szkoleniowe

  16 października 2020 r. w naszej szkole odbyło się kolejne spotkanie z Fundacją Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE. Pan major Zbigniew Pałaczyński uczestnik III Zmiany misji poza granicami kraju, Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie przeprowadził zajęcia szkoleniowe pod tytułem: ,,Patrzenie w przyszłość przez pryzmat kultury Azji Południowej - Afganistanu” dla klas IV-VI oraz ,,Wartości ważnym elementem postawy żołnierza w warunkach działania na terenie Afganistanu” dla klas VII – VIII.

  Obydwa wykłady zostały poprzedzone wiadomościami na temat położenia geograficznego, liczby ludności, gospodarki, kultury, zwyczajów i poziomu życia oraz klimatu, jaki panuje w tym kraju. Mocno wybrzmiało to, że znaczna część ludności cierpi z niedostatku żywności, odzieży, pomocy medycznej, czy dostępu do edukacji. Afganistan należy do jednych z najsłabiej rozwiniętych krajów świata. Wielu mieszkańców żyje na granicy ubóstwa, często dzieci muszą podejmować się pracy rezygnując z edukacji. Społeczeństwo wymaga szczególnego wsparcia.

  Misja w Afganistanie to największa i najdłużej trwająca misja zagraniczna polskiego wojska po II Wojnie Światowej. Pan major Zbigniew Pałaczyński pokazał oczami żołnierza misyjną rzeczywistość i pozwolił słuchaczom choć w minimalnym zakresie poczuć to, co czują żołnierze. Bo o niebezpieczeństwie myśli się tam bezwiednie, czy się tego chce, czy nie. A mimo to trzeba skupić się na obowiązkach i pracy.

  To była lekcja uczącą dzieci wrażliwości na potrzeby i wyzwania współczesnego świata - życzliwości, tolerancji, rozwijająca empatię, kształtująca pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących, wzmacniająca postawę odpowiedzialności za siebie oraz drugiego człowieka.

  Zajęcia szkoleniowe były zorganizowane w pełnym reżimie sanitarno - higienicznym.

  Jeszcze raz dziękujemy Panu majorowi Zbigniewowi Pałaczyńskiemu Prezesowi Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE i zapraszamy ponownie.

   

 • X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

  X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

  Po raz kolejny nasza szkoła dołączyła do akcji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, który przypadł w tym roku 2 października. Przez cały tydzień przypominaliśmy i ćwiczyliśmy tabliczkę mnożenia. Zadbaliśmy również o udekorowanie szkoły. Kulminacyjnym etapem akcji był piątkowy egzamin na Expertów Tabliczki Mnożenia, do którego przystąpili uczniowie i pracownicy szkoły.

  Zgodnie z hasłem akcji: „Młodsi sprawdzają, jak starsi tabliczkę mnożenia znają”, uczennice klasy VII wyposażone w losy z działaniami oraz odpowiednią wiedzę wyruszyły egzaminować nauczycieli i pracowników obsługi, którzy wykazali się świetną znajomością tabliczki mnożenia i za prawidłowe odpowiedzi byli nagrodzeni certyfikatami Experta Tabliczki Mnożenia. 47 uczniów z klas IV -VIII zdało egzamin i otrzymało certyfikat Experta Tabliczki Mnożenia oraz 5 z matematyki. 

  Serdecznie dziękujemy wszystkim Exspertom Tabliczki Mnożenia oraz uczniom, którzy chętnie uczestniczyli w zabawie. Dziękujemy także rodzicom za pomoc w przygotowaniu dekoracji oraz ćwiczeniu tabliczki mnożenia z dziećmi.

   

 • Rajd na &quot;Pieczonego Ziemniaka&quot;

  24 października odbędzie się rajd na "Pieczonego Ziemniaka".

 • Kalendarz roku szkolnego

  Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem roku szkolnego 2020-2021, który dostępny jest także w menu głównym.

 • Dzień Chłopaka

  Dzień Chłopaka

  Samorząd Uczniowski

  zaprasza do wspólnej zabawy!

   

  W dniach 29-30 września

   załóż do szkoły krawat.

   

  Krawat, jako nieodłączny element stroju każdego eleganckiego mężczyzny, niech będzie widoczny u wszystkich chłopców, ale także u większości dziewcząt.

  Gra idzie o wysoką stawkę, ponieważ uczniowie, którzy wezmą udział w tej akcji, zostaną zwolnieni z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek.

 • Sztuka wokół nas, czyli FOTO ART

  15 września uczniowie naszej szkoły obchodzili Międzynarodowy Dzień Kropki. Z tej okazji Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs detektywistyczny „Sztuka wokół nas”.  Jego celem było wytropienie kropek w najbliższym otoczeniu uczniów oraz zrobienie zdjęcia. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13 października. Tymczasem zapraszamy do kropkowej galerii.

  Galeria

 • Wybory do Samorządu Uczniowskiego

  Wybory do Samorządu Uczniowskiego

  1.  Chcesz decydować o życiu szkoły?

  2.  Nie boisz się nowych wyzwań?

  3.  Masz głowę pełną pomysłów?

  4.  Lubisz współpracować z ludźmi?

   

  Zgłoś swoją kandydaturę do nowych

  Władz Samorządu Uczniowskiego!

   

   

  Kandydaci proszeni są o przygotowanie plakatu wyborczego w formacie A4.

  Plakaty innego rozmiaru nie będą przyjmowane.

   Mile widziane będą ulotki z programem wyborczym.

   

  Termin zgłoszenia do  5 października.

  Termin trwania kampanii wyborczej do 9 października.

   

  Zgłoszenia przyjmują opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
  (p. A. Adamczyk, p. M. Kowalska, p. N. Kur- Olszyna, p. A. Polak).

 • Poczet Sztandarowy - chlubą Szkoły!

  Poczet Sztandarowy - chlubą Szkoły!

  W nowym roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła nawiązała współpracę z Fundacją Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE.

  Fundacja WOiB FIRMARE 4 LIFE w dniu 23.09.2020 roku przeprowadziła warsztaty szkoleniowo - metodyczne dla trzyosobowych składów Pocztu Sztandarowego Szkoły Podstawowej w Kunowie  im. Jana Brzechwy wraz z ich Opiekunem.

  Warsztaty obejmowały:

  - znajomość Sztandaru jako symbolu tradycji, historii i męstwa;
  - wiedzę z zakresu udziału Pocztów Sztandarowych w organizowanych wydarzeniach o charakterze uroczystym;
  - nabycie umiejętności posługiwania się Sztandarem;
  - poznanie sposobu postępowania indywidualnego i zespołowego Pocztów Sztandarowych;
  - znajomość zadań i zasad występowania przez osoby funkcyjne wchodzące w skład Pocztów Sztandarowych i ich Opiekunów;
  - wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w czasie uroczystych wydarzeń.
   

  Mimo ciężkich ćwiczeń uczniowie pokonali trudności i z uśmiechem na ustach.

  Po zakończeniu warsztatów uczniowie mieli mały poczęstunek, zdjęcie pamiątkowe oraz wręczenie Certyfikatu dla Pocztu Sztandarowego.  

  Warsztaty prowadził mjr mgr Zbigniew Pałaczyński oraz kpt. mgr inż. Mirosław Górak. Dziękujemy!

 • Sztuka wokół nas, czyli Foto-Art !

  Sztuka wokół nas, czyli Foto-Art !

  Samorząd Uczniowski zaprasza na konkurs fotograficzny z okazj Dnia Kropki.

  Szczegóły w załączniku. Zapraszamy :-)

  -->> plakat foto art dzień kropki

strona:

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Kunowie im. Jana Brzechwy
  Kunowo 45 a
  73-110 Stargard
  sp@kunowo.edu.pl
 • 91 561 00 16

Galeria zdjęć

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Damian Szmit
tel.: 503677713
e-mail: iod@data.pl

Klauzula informacyjna rodzice (opiekunowie prawni)/uczniowie