Menu

Godziny dzwonków

1. 08.25 - 09.10

2. 09.15 - 10.00

3. 10.10 - 10.55

4. 11.00 - 11.45

5. 12.05 - 12.50

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35

8. 14.40 - 15.25

Przyjaciele szkoły

Środa 02.12.2020

liczba odwiedzin: 679229
 • Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w kalendarzu roku szkolnego. Aneks znajduje się na samym dole strony.

  --> Kalendarz roku szkolnego <--

  Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych - do 21 grudnia 2020r.

  Wystawienie ocen śródrocznych - do 25 stycznia 2021r.

  Przerwa świąteczna - 23 grudnia 2020r. - 1 stycznia 2021r.

  Ferie zimowe - 4 stycznia 2021r. - 17 stycznia 2021r.

 • STOP Hejtowi!

  Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie przesyła link do filmiku dotyczącego hejtu. Prosimy rodziców oraz uczniów o zapoznanie się z nim

  Film dostępny jest również na stronie Fb stargardzkiej Policji.

  Film Stop Hejtowi

 • Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone jest zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII.

 • XX Dzień Papieski

  XX Dzień Papieski „Totus Tuus” XX z kolei Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”, w naszej szkole był świętowany wyjątkowo. W dniach 12-19 października na lekcjach religii uczniowie poszerzali swoją wiedzę na temat Jana Pawła II.

 • ZARZĄDZENIE NR 7/2020/2021

  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunowie

  im. Jana Brzechwy

  z dnia 2 listopada 2020 roku

  w sprawie zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kunowie

  Na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166, 1386) zarządzam, co następuje:

  §1. Ze względu na aktualną sytuacje epidemiologiczną zawieszam w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kunowie, za zgodą organu prowadzącego, w okresie do 03.11.2020r. do 13.11.2020r. zajęcia dla uczniów oddziału przedszkolnego oraz klas I – III.

  § 2. W okresie zawieszenia zajęcia (dla grup wskazanych w § 1) będą odbywały się przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość.

  §3.Pracownicy administracji i obsługi będą wykonywali pracę zgodnie z poleceniem Dyrektora.

  § 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 • Drodzy Rodzice,

  informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, ustala dzień
  02 listopada 2020 roku, dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

  Jednocześnie informujemy, że szkoła zapewnia w tym dniu zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach od 7.30 do 17.00. Osoby zainteresowane możliwością skorzystania z tej formy opieki nad dzieckiem, proszone są o przekazanie informacji wychowawcom klas do dnia 30 października 2020 roku.

 • Informacja MEN


  Szanowni Państwo

  W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego włączającą cały kraj w tzw. "strefę czerwoną" uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wchodzą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Oddział przedszkolny i klasy I-III będą funkcjonowały bez zmian.

  Zajęcia zdalne będą odbywać się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

  Szczegółowe informacje zostaną przekazane przez dyrektora za pomocą dziennika elektronicznego Librus oraz platformy Classroom.

 • Niezmiernie miło jest nam ogłosić, iż przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kunowie zostaje uczennica klasy V – Gabriela Kubicka, natomiast zastępcą uczeń klasy VIII Dawid Kobielski.

 • Dzień Nauczyciela

  Dyrektor, grono pedagogiczne oraz pracownicy szkoły skladają serdeczne podziękowania Radzie Rodziców za pamięć, życzenia i słodki poczęstunek, który przygotowali z okazji Dnia Nauczyciela. Szczególne podziękowania składamy Pani Magdalenie Panek za wykonanie pięknego i smacznego tortu. Dziękujemy za docenienie naszej pracy!

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Kunowie im. Jana Brzechwy
  Kunowo 45 a
  73-110 Stargard
  sp@kunowo.edu.pl
 • 91 561 00 16

Galeria zdjęć

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Damian Szmit
tel.: 503677713
e-mail: iod@data.pl

Klauzula informacyjna rodzice (opiekunowie prawni)/uczniowie