Menu

Lista przedmiotów

WWWNazwaSkrót
biologia biol
chemia ch
Doradztwo zawodowe dz
edukacja dla bezpieczeństwa edb
Edukacja dla bezpieczeństwa edb
edukacja informatyczna ei
edukacja muzyczna em
edukacja plastyczna ep
edukacja wczesnoszkolna ew
fizyka fiz
geografia geo
gimnastyka korekcyjna 1-3 gk1-3
gimnastyka korekcyjna 4-6 gk4-6
gimnastyka korekcyjna 4-7 gk4-7
gimnastyka korekcyjna 4-8 gk4-8
godzina wychowawcza gw
godzina z wychowawcą zzw
historia h
historia i społeczeństwo his
informatyka inf
język angielski ja
język angielski "0" ja0
język angielski OO jaOO
język niemiecki jn
język polski jp
koło matematyczne km
koło zainteresowań kz
matematyka mat
muzyka muz
plastyka plas
polski dodatkowy pd
przygotowanie do egzaminu pde
przyroda przy
religia rel
religia "0" r0
religiaOO r0
technika tech
wiedza o społeczeństwie wos
wychowanie do życia w rodzinie wdż
wychowanie fizyczne wf
wychowanie fizyczne OO wfOO
wychowanie przedszkolne wp
zajęcia dodatkowe - szachy zd-sz
zajęcia komputerowe zk
zajęcia komputerowe OO zkOO
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zkk
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne "0" zkk0
zajęcia techniczne zt
Zajęcia wyrównawcze - j. polski Zw-jp
zajęcia wyrównawcze - matematyka zw-m
zajęcia wyrównawczeOO zwOO
zajęcia z wychowawcą zzw

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Kunowie im. Jana Brzechwy
    Kunowo 45 a
    73-110 Stargard
    sp@kunowo.edu.pl
  • 91 561 00 16

Galeria zdjęć

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Damian Szmit
tel.: 503677713
e-mail: iod@data.pl

Klauzula informacyjna rodzice (opiekunowie prawni)/uczniowie