Menu

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW DO ZFŚS

1. Pomoc na Święta Bożego Narodzenia – do dnia 9.11.2020r.
2. Faktury na dopłaty do imprez kulturalnych – do dnia 9.11.2020r.
3. Zapomoga jesienno-zimowa dla emerytów – do dnia 9.11.2020r.
4. Pomoc na Święta Wielkanocne – do dnia 1.03.2021r.
5. Świadczenia urlopowe, wczasy pod gruszą – do dnia 7.05.2021r.
6. Rozliczenie dochodów za rok 2020r. – do dnia 7.05.2021r.

Po przekroczeniu terminu wnioski nie będą przyjmowane 
(za ostateczny termin uznaje się datę wpływu pisma do szkoły a nie datę stempla pocztowego)

Wszelkie podania do ZFŚS prosimy składać wyłącznie 
w sekretariacie szkoły osobiście bądź listownie na adres:
Szkoła Podstawowa w Kunowie im. J. Brzechwy
Kunowo 45a
73-110 Stargard

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Kunowie im. Jana Brzechwy
    Kunowo 45 a
    73-110 Stargard
    sp@kunowo.edu.pl
  • 91 561 00 16

Galeria zdjęć

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Damian Szmit
tel.: 503677713
e-mail: iod@data.pl

Klauzula informacyjna rodzice (opiekunowie prawni)/uczniowie