Menu

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

PLAN PRACY ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1 posiedzenie – 19.09.2019r. (organizacja planu pracy, pożyczki, zapomogi, dopłaty)
2 posiedzenie – 10.10.2019r. (pożyczki, zapomogi)
3 posiedzenie – 14.11.2019r. (pożyczki, zapomogi, pomoc świąteczna, dopłaty, zakończenie I semestru)
4 posiedzenie – 23.01.2020r. (pożyczki, zapomogi)
5 posiedzenie – 19.03.2020r. (pomoc świąteczna, pożyczki, zapomogi)
6 posiedzenie – 5.05.2020r. (świadczenia urlopowe, wczasy pod gruszą, pity, zapomogi, pożyczki)

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW DO ZFŚS

1. Pomoc na Święta Bożego Narodzenia – do dnia 8.11.2019r.
2. Faktury na dopłaty do imprez kulturalnych – do dnia 8.11.2019r.
3. Zapomoga jesienno-zimowa dla emerytów – do dnia 8.11.2019r.
4. Pomoc na Święta Wielkanocne – do dnia 13.03.2020r.
5. Świadczenia urlopowe, wczasy pod gruszą – do dnia 8.05.2020r.
6. Rozliczenie dochodów za rok 2019 – do dnia 8.05.2020r.

Po przekroczeniu terminu wnioski nie będą przyjmowane 
(za ostateczny termin uznaje się datę wpływu pisma do szkoły a nie datę stempla pocztowego)

Wszelkie podania do ZFŚS prosimy składać wyłącznie 
w sekretariacie szkoły osobiście bądź listownie na adres:
Szkoła Podstawowa w Kunowie im. J. Brzechwy
Kunowo 45a
73-110 Stargard

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Kunowie im. Jana Brzechwy
    Kunowo 45 a
    73-110 Stargard
    sp@kunowo.edu.pl
  • 91 561 00 16

Galeria zdjęć

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Damian Szmit
tel.: 503677713
e-mail: iod@data.pl

Klauzula informacyjna rodzice (opiekunowie prawni)/uczniowie