Menu

Patron

Sprawozdanie z działań podjętych w ramach realizacji projektu „Nadanie imienia szkole”

 1. Dnia 15 kwietnia 2010 r. powołano zespół koordynujący w składzie: p. Marlena Grembowska, p. Grażyna Siwiec, p. Dorota Zacharek.
 2. Zespół koordynujący opracował „Procedurę wyboru patrona szkoły w Szkole Podstawowej w Kunowie”.
 3. Miesiąc maj przebiegał pod hasłem: „W poszukiwaniu autorytetu: Kto może być patronem szkoły?”. W klasach przeprowadzano lekcje wychowawcze i pogadanki, mające na celu poszukiwanie autorytetów.
 4. W maju i czerwcu prowadzono kampanię reklamującą akcję wybierania kandydatów na patrona szkoły, informacje umieszczono na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.
 5. 10 maja 2010 r. dokonano wyboru dwóch kandydatów przez każdą klasę. Propozycje uczniów: kl. I – H. CH. Andersen, J. Brzechwa; kl. II – H. CH. Andersen, J. Brzechwa; kl. III – J. Brzechwa, J. Tuwim; kl. IV – Jan Paweł II, J. Brzechwa; kl. V - E. Orzeszkowa, Jan Paweł II; kl. VI - J. Tuwim, J. Brzechwa; oddział przedszkolny – J. Brzechwa, J. Tuwim.
 6. 20 maja 2010 r. podczas zebrania poinformowano rodziców naszych uczniów o realizacji projektu „Nadanie imienia szkole” i możliwościach zgłaszania swoich propozycji.
 7. 28 maja 2010 r. wyłoniono dwie najczęściej powtarzające się kandydatury uczniów tj. J. Tuwim i J. Brzechwa.
 8. 28 maja 2010 r. zgłoszono propozycje zespołów nauczycieli i pracowników obsługi. Wśród kandydatów na patrona pojawili się: J. Brzechwa, J. Tuwim, J. Korczak, K. Makuszyński.
 9. Do końca maja rodzice dzieci i społeczność lokalna składała swoje propozycje na patrona. Pojawiły się następujące kandydatury: Jan Brzechwa, Maria Skłodowska Curie, Jan Paweł II, Hans Christian Andersen, Fryderyk Chopin, Julian Tuwim. Najwięcej głosów uzyskało dwóch kandydatów: Jan Brzechwa i Maria Skłodowska Curie.
 10. 10 czerwca 2010 r. w drodze tajnego głosowania pracowników szkoły wyłoniono dwóch kandydatów: Julian Tuwim, Jan Brzechwa.
 11. Procedura zakładała wybór co najwyżej sześciu kandydatów, wybranych przez nauczycieli (2), uczniów (2), rodziców i mieszkańców wsi (2). W związku z powtarzającymi się propozycjami wyłoniono finałową trójkę: Jan Brzechwa, Julian Tuwim, Maria Skłodowska Curie.
 12. W miesiącu październiku prezentowano sylwetki kandydatów na patrona szkoły (plakaty, gazetki, lekcje wychowawcze).
 13. 4 listopada 2010 r. przeprowadzono ogólnoszkolne tajne wybory. W wyniku głosowania wybrano Jana Brzechwę na patrona Szkoły Podstawowej w Kunowie.
 14. 27 stycznia 2011 r. Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego podjęła uchwałę w sprawie wyboru patrona szkoły.
 15. Złożenie wniosku do Urzędu Gminy.

 

   W ramach czynności związanych z nadaniem szkole imienia, prowadziliśmy akcję „Poznajemy patrona szkoły" i zorganizowaliśmy:

 1. Szkolny Konkurs: „Życie i twórczość Jana Brzechwy”.
 2. Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem: „Akademia Pana Kleksa”.
 3. Szkolny Konkurs Plastyczny.
 4. Konkurs na klasową gazetkę promującą patrona szkoły.
 5. Nawiązanie współpracy z innymi szkołami o tym samym imieniu.

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Kunowie im. Jana Brzechwy
  Kunowo 45 a
  73-110 Stargard
  sp@kunowo.edu.pl
 • 91 561 00 16

Galeria zdjęć

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Damian Szmit
tel.: 503677713
e-mail: iod@data.pl

Klauzula informacyjna rodzice (opiekunowie prawni)/uczniowie