Menu

Wolontariat

   

CZŁONKOWIE SKW:

Klasa IV:

Agata Szymańska

Kajetan Włodarczyk

Leon Suchowerski

Oskar Formella

Klasa V:

Julia Wrzeszcz

Daniel Gać

Dominik Kopaczewski

Natalia Góralska

Anna Wiczkowska

Zuzanna Lesiak

Natalia Dudka

Kalina Karpińska

Klasa  VI:

Zuzanna Góralska

Joanna Poręba

Maja Iwańska

Nelly Czajka-Rożek

Martyna Wolna

Paulina Szymańska

Amelia Samsel

Paweł Maj

 

Opiekunowie SKW: Magdalena Jaros i Aneta Gałaguz

 


 

Cele działania Szkolnego Klubu Wolontariatu:

 1. Zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
 2. Angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
 3. Promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
 4. Organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
 5. Organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;
 6. Pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
 7. Wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
 8. Promowanie idei wolontariatu;
 9. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;
 10. Angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.

 

Wolontariusze

 1. Wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;
 2. Wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;
 3. Warunkiem wstąpienia do Szkolnego Klubu Wolontariatu jest zgłoszenie chęci uczestnictwa do opiekuna SKW.
 4. Po wstąpieniu do klubu wolontariatu uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu, obowiązującego w szkole;
 5. Członkowie klubu mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych;
 6. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych;
 7. Członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;
 8. Każdy członek klubu stara się aktywnie włączyć w działalność klubu oraz wykorzystując swojezdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;
 9. Każdy członek klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godniereprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych;
 10. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Wolontariatu; o skreśleniu z listy decyduje opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu, po zasięgnięciu opinii zarządu klubu.

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Kunowie im. Jana Brzechwy
  Kunowo 45 a
  73-110 Stargard
  sp@kunowo.edu.pl
 • 91 561 00 16

Galeria zdjęć