Menu

Wolontariat

 

   

CZŁONKOWIE SKW:

Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII

 

 

Maja Wolna

Zofia Gryckiewicz

Gabriela Kubicka

Jolanta Janeczek

Alan Kwieciński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jagoda Urban

Hanna Krzemińska

Zoja Rojewska

Zuzanna Śledź

Zuzanna Kowalczuk

Martyna Ignacak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agata Szymańska

Wiktoria Jakubiak

Paulina Panek

Leon Suchowerski

Małgorzata Krauze

Jakub Zacharz

Oskar Formella

Natalia Sadowska

 

 

 

 

 

 

Oskar Sikorski

Daniel Gać

Natalia Góralska

Anna Wiczkowska

Natalia Dudka

Małgorzata Kuciej

Oliwia Owczarek

Patrycjusz Majchrzak

Dominik Kopaczewski

Dawid Kobielski

Kamil Szramiak

Julia Wrzeszcz

Amelia Bieńko

Oliwier Decyk

Dominik Forycki-Pelikan

 

 

 

Koordynator SKW: Magdalena Jaros 

Opiekunowie SKW: Natalia Kur-Olszyna, Marzena Kowalska

Plan Pracy SKW: Plan Pracy Koła Wolontariatu

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu: Regulamin Koła Wolontariatu

 


 

Cele działania Szkolnego Klubu Wolontariatu:

 1. Zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
 2. Angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
 3. Promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
 4. Organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
 5. Organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;
 6. Pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
 7. Wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
 8. Promowanie idei wolontariatu;
 9. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;
 10. Angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.

 

Wolontariusze

 1. Wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;
 2. Wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;
 3. Warunkiem wstąpienia do Szkolnego Klubu Wolontariatu jest zgłoszenie chęci uczestnictwa do opiekuna SKW.
 4. Po wstąpieniu do klubu wolontariatu uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu, obowiązującego w szkole;
 5. Członkowie klubu mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych;
 6. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych;
 7. Członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;
 8. Każdy członek klubu stara się aktywnie włączyć w działalność klubu oraz wykorzystując swojezdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;
 9. Każdy członek klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godniereprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych;
 10. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Wolontariatu; o skreśleniu z listy decyduje opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu, po zasięgnięciu opinii zarządu klubu.

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Kunowie im. Jana Brzechwy
  Kunowo 45 a
  73-110 Stargard
  sp@kunowo.edu.pl
 • 91 561 00 16

Galeria zdjęć

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Damian Szmit
tel.: 503677713
e-mail: iod@data.pl

Klauzula informacyjna rodzice (opiekunowie prawni)/uczniowie